Rýchly kontakt  0907 565 593

Hydraulický stojan na skúšanie ventilov

Návrh a konštrukcia hydraulického stojana slúžiaceho na skúšanie hydraulických ventilov