Rýchly kontakt  0907 565 593

Školenia Parker

Spoločnosť Parker ponúka svojim zákazníkom odborné školenia z odboru tekutinových mechanizmov. Výučba prebieha v školiacom stredisku Zvolen – Technická univerzita vo Zvolene, podľa dohody aj u zákazníka.

Počet účastníkov: 6 – 10  (po dohode aj iný počet).

Pre výučbu sú pripravené vzorky prvkov, panely, prospektové a ďalšie technické dokumentácie – účastníci obdržia študijné podklady. Cvičenie v jednotlivých kurzoch prebieha aj na školiacich štendoch (skúšobný stojan).
Časové usporiadanie školení záleží na dohode. Zvyčajne býva od 8 do 12 hodiny a od 13 do 17 hodiny.

Ďalej ponúkame aj kurzy orientované na konkrétne potreby zákazníkov. Obsah takéhoto školenia je zostavený po konzultácii so zákazníkom, najlepšie pri prehliadke závodu a po zoznámení s používaným sortimentom a s činnosťami v podniku. Jedná sa napríklad o montáž hydraulických systémov (rúry, ohyby, vedenie, montáž nákrutka, armovanie hadíc … ) , možnosť opráv hydraulických prvkov a pod.

Ceny za tieto školenia sú stanovované individuálne po dohode s klientom. Každý kurz je zakončený testom, absolventi obdržia certifikát Parker o absolvovaní príslušného kurzu.

V prípade záujmu o kurz nás neváhajte kontaktovať: +421 907 565 593.

ZOZNAM ŠKOLENÍ

Vyberte si zo zoznamu našich školení. Každý kurz je zakončený testom, absolventi obdržia certifikát Parker o absolvovaní príslušného kurzu.

H1 - Základy hydrauliky

Zameranie kurzu:

Školenie základy hydrauliky

Kurz je určený pre techniky a pracovníkov, ktorí sa majú zaoberať hydraulikou, a to z hľadiska ako obchodného, tak aj technického. Tento kurz je základom aj pre ďalšie ponúkané kurzy. Teoretické vedomosti sú ihneď sprevádzané praktickými cvičeniami na školiacom zariadení - Trainer štand.

Teoretická časť:

 • Základné teórie
 • Pracovná kvapalina
 • Hydrostatický mechanizmus
 • Hydrostatické prevodníky
 • Zásobníky pracovných kvapalín
 • Hydraulické vedenia
 • Filtrácia hydrostatických mechanizmov
 • Jednosmerné ventily
 • Rozvádzače
 • Ventily pre riadenie tlaku
 • Prvky pre riadenie prietoku
 • Hydraulické obvody
 • Montáž, obsluha a údržba hydraulických mechanizmov

Praktická časť:

Táto časť pozostáva z cvičenia na školiacom stendu, kde sa realizuje rad zapojenie hydraulických prvkov v rôznych obvodoch. Prepojovanie prvkov hadicami je rýchle a čisté iba pomocou rýchlospojok. U niektorých cvičenie sa vykonáva merania predpísaných hodnôt. Každý poslucháč dostane manuál. Zapojenia obvodu aj prípadná meranie robí podľa manuálu sami poslucháči za dozoru lektora.

Kurz je zakončený testom obsahujúcim aj realizáciu obvodu na standu.

H2 - Prevádzka a údržba hydraulických mechanizmov

Školenie H2 - Prevádzka a údržba hydraulických mechanizmov Zameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky a mechaniky zaoberajúce sa vedením údržby či vlastné údržbou sa špecifikom údržby hydraulických mechanizmov.

Teoretická časť:

 • Základné pojmy a veličiny v hydraulike
 • Princípy konštrukcie hydraulických prvkov
 • čerpadlá a motory
 • akumulátory
 • rozvádzače
 • ventily pre riadenie tlaku
 • ventily pre riadenie prietoku
 • filtre
 • príslušenstvo hydraulických systémov
 • Montáž hydraulických agregátov a sústav
 • Prevádzka a údržba prvkov i celých systémov
 • Bezpečnosť práce v oblasti hydraulických systémov

Praktická časť:

Použitie diagnostických pomôcok pri údržbe.

 

H3 - Diagnostika hydraulických zostáv

Školenie H3 - Diagnostika hydraulických zostáv Zameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky a mechaniky zaoberajúce sa hydraulickými mechanizmami v prevádzkových podmienkach. Spoľahlivosť hydraulických sústav závisí vo veľkej miere na správnych postupoch údržby. Vhodná diagnostika umožňuje včasné riešenie prípadných problémov.

Teoretická časť:

1. Fyzikálne veličiny v hydraulike
2. Snímače veličín

 • tlak
 • teplota
 • prietok
 • otáčky
 • hladina
 • znečistenie kvapaliny
 • množstvo vody v oleji

3. Zobrazovacie a vyhodnocovacie prístroje

Praktická časť:

4. Analýza nameraných dát - program Sensowin
5. Aplikácia diagnostických metód
6. Diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pre:

 • Mobilný diagnostiku
 • Priemyselná meranie a reguláciu

H4 - Hydraulická filtrácia

Školenie H4 - Hydraulická filtráciaZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky a mechaniky zaoberajúce sa hydraulickými mechanizmami. Starostlivosť o filtráciu hydraulických kvapalín má jednoznačne najväčší vplyv na spoľahlivosť a životnosť celých hydraulických sústav.

Teoretická časť:

 1. Znečistenie kvapalín všeobecne
 2. Typy znečistenia a ich zdroje
 3. Prečo filtrovať
 4. Voľba filtračných materiálov
 5. Typy filtračných materiálov & ich parametre
 6. Životnosť filtračných vložiek filtrov
 7. Posudzovanie čistoty - štandardy
 8. Dimenzovanie filtrov
 9. Kódové značenie filtrov Parker
 10. Druhy filtrov a ich umiestnenie v hydraulickom obvode
 11. Špecifikácia filtrov - návrh filtračného systému

H5 - Merací a diagnostický systém Sensocontrol

Školenie H5 - Merací a diagnostický systém Sensocontrol Zameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky a mechaniky zaoberajúce sa diagnostikou a meraním v oblasti hydraulických mechanizmov.

Teoretická časť:

1. Diagnostika v oblasti hydraulických mechanizmov
2. Veličiny: tlak, prietok, teplota, otáčky
3. Aplikácia diagnostických metód
4. Diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pre:

 • Mobilný diagnostiku
 • Priemyselná meranie

Praktická časť:

Cvičenia na Trainer Standu

H6 - Diagnostika v oblasti filtrácie

Školenie H6 - Diagnostika v oblasti filtrácieZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky zaoberajúce sa hydraulickými mechanizmami. Starostlivosť o filtráciu hydraulických kvapalín bez možnosti zisťovania okamžitého stavu znečistenia je podstatne menej účinná.

Teoretická časť:

1. Základy diagnostiky v oblasti hydraulických mechanizmov
2. Filtrácia pracovnej kvapaliny v hydraulických sústavách
3. Predstavenie diagnostických systémov na zisťovanie:

 • Znečistenie oleja
 • Zisťovanie obsahu vody v oleji

4.Spôsoby odstraňovania zistených nečistôt - prístroje a metodika

Praktická časť:

Cvičenie s diagnostickými pomôckami Parker

H7 - Proporcionálna technika

Školenie H7 - Proporcionálna technikaZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky zaoberajúce sa proporcionálnymi hydraulickými mechanizmami.
Predpokladá sa znalosť základov hydrauliky - systémy otvorené-zatvorené. Získané teoretické poznatky sa rozširujú cvičeniami na proporcionálnom školiacom štand.

Teoretická časť:

1. Základné pojmy proporcionálny techniky
2. Proporcionálne ventily pre riadenie tlaku
3. Proporcionálne ventily pre riadenie prietoku
4. Proporcionálne rozvádzače

Praktická časť:

Cvičenia na školiacom stendu

H8 - Energeticky úsporné systémy

Školenie H8 - Energeticky úsporné systémyZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky - konštruktérov a projektantov zaoberajúce sa hydraulickými mechanizmami, hlavne návrhy nových či modernizáciou starších hydraulických systémov.

Teoretická časť:

Základné pojmy v oblasti úspory energií

Možnosti úspor:

regulačné elektrické pohony DCP - (Drive Controlled Pump)
nové hydraulické rozvádzače pre úsporné systémy
Praktické výsledky - nákupný jednotlivých variantov

P1 - Základy pneumatiky

Školenie P1 - Základy pneumatikyZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky zaoberajúce sa pneumatickými mechanizmami.

Teoretická časť:

1. Základné pojmy a veličiny v pneumatike
2. Princípy konštrukcia pneumatických prvkov

 • ventily
 • Filtre, regulátory, mazadlo
 • rozvádzače
 • Ventily pre riadenie tlaku
 • Ventily pre riadenie prietoku
 • filtre
 • Príslušenstvo pneumatických systémov

3. Montáž pneumatických systémov
4. Prevádzka a údržba prvkov i celých systémov
5. Bezpečnosť práce v oblasti pneumatických systémov

Praktická časť:

Súbor cvičení na školiacom Standu vykonávaných poslucháči.
Sú zostavované rôzne obvody ako s ručným tak aj elektrickým riadením.

T1 - Základy tesnení

Školenie T1 - Základy tesneníZameranie kurzu:

Kurz je určený pre techniky zaoberajúce sa hydraulickými aj pneumatickými mechanizmy a to hlavne z hľadiska prevádzky a údržby. Školenia je vhodné aj pre konštruktérov hydraulických a pneumatických prvkov. Jeho súčasťou sú aj návody a programy z oblasti návrhov tesnenia.

Teoretická časť:

 1. Úvod do problematiky tesnenia
 2. Prehľad druhov a materiálov tesnenia
 3. Prehľad tesnenia Parker - zoznámenie s odovzdanými katalógy
 4. Tesnenie hydraulických a pneumatických valcov
 5. Guferá Parker, gumokovové tesnenie
 6. Lepidlá, tmely a pod.
 7. Softvér pre výber tesnenia Parker - InPHorm, Prädifa news na internete
 8. Exkurzia vo výrobných prevádzkach: PTFE, gumové tesnenia (lisovanie, vstrekovanie), plastové tesnenie, O-krúžky, kovopryžová tesnenia
 9. Dopytovanie sa na tesnenie pri obchodnom rokovaní, ceny, cenníky, baliace
  množstvo
 10. Otázky, diskusia

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input