Rýchly kontakt  0907 565 593

Pohony čerpadiel

Elektrické pohony čerpadiel urobili v posledných rokoch veľké pokroky - ohľadom riadenia rýchlosti a riadenia veľkých krútiacich momentov v malých rýchlostiach. Výsledky tohto vývoja úspešne využívame pre optimalizáciu systémov s hydraulickými čerpadlami zavedením technológie pre riadenie otáčok. Elektronicky riadené čerpadlá umožňujú centrálne riadenie dodávky všetkých hydraulických pohonov. Aplikáciou meniča AC pohonu sa reguluje rozsah otáčok. Presné množstvo hydraulickej energie možno preto generovať podľa konkrétnej potreby systému v určitej dobe cyklu stroja. U cyklov s vysokým počtom produkovaných dielov je možná vysoká úspora energie. Pri návrhu elektronicky riadeného čerpadla je potrebné brať do úvahy konštrukciu a funkčné princípy elektromotorov a hydraulických čerpadiel.

Ekonomicky výhodné hydraulické pohony čerpadiel s riadením rýchlosti

Dnes dochádza na trhu k pokusom zlepšiť výkonnosť hydraulických strojov pomocou pohonov s riadením otáčok. Bežná kombinácia synchrónneho servomotora a čerpadla s vnútorným ozubením je relatívne drahou záležitosťou už v čase nadobudnutia. Parker ide o krok ďalej a používa komponenty pre elektronicky riadené čerpadlá, ktoré poskytujú ako zaujímavý pomer ceny a výkonu, tak výhody pri servise. Čo sa týka motora, zvolili sme cenovo efektívne, štandardné asynchrónne motory, ktoré v kombinácii s AC meničom umožňujú široký rozsah riadenia otáčok čerpadla. Asynchrónne servomotory používame iba pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú dynamiku.

Inovatívne technológie

Pri voľbe čerpadla neberieme do úvahy len výkon, ale tiež minimálne a maximálne otáčky. Menšie veľkosti väčšinou umožňujú vyššie otáčky a sú menej hlučné. Naopak, minimálne otáčky, ktoré sú dôležité pre pohonom riadené čerpadlá, závisia skôr na konštrukcii než na veľkosti. Pokiaľ toto všetko vezmeme do úvahy, sú pre nás najlepšie dve technológie čerpadiel a to: lamelové čerpadlo, ktoré je ideálnym základom pre systémy založené na pohonoch s konštantným geometrickým objemom. Kde robustná konštrukcia dvojitého ostria lamiel ich robí odolnými proti mechanickým nečistotám a zaisťuje vysokú účinnosť v dlhodobom meradle. A druhou technológiou je axiálne piestové čerpadlo použité v aplikáciách vyžadujúcich vysoké maximálne tlaky, alebo ak je potrebné udržať vysoký tlak po dlhšiu dobu.

Hlavný prínos elektronicky riadených čerpadiel:

  • Pohon s riadenou rýchlosťou
  • Individuálne prispôsobenie cyklu stroja
  • Kompletné riešenie jedného zdroja
  • Najmodernejší softvér

Pre zostavenie energeticky účinné kombinácie motora-čerpadla je potrebné zvoliť jednotlivé komponenty tak, aby súčet všetkých strát v určených prevádzkových bodoch bol minimálny. Pre ich optimálnu a jednoduchú voľbu používa Parker softvérový nástroj The DriveCreator. Tu sú uložené všetky technické dáta jednotlivých komponentov. S podporou tejto databázy je umožnený výber optimálnej kombinácie komponentov s najväčšou energetickou účinnosťou. Nástroj na spustenie tiež zjednodušuje sprevádzkovanie konkrétnej aplikácie.

Pohony čerpadiel

Prosím, počkajte na úplne načítanie stránky.

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input