Rýchly kontakt  0907 565 593

Vážení priatelia, 

 

otvorili sme pre Vás novú predajňu ParkerStore. Priamo v Bratislave, len malý kúsok od diaľnice a na dohľad od letiska Milana Rastislava Štefánika. 

 

Na troch stovkách štvorcových metrov nájdete viac než 1 400 hydraulických a pneumatických komponentov, hydraulické hadice, riešenia pre filtráciu a servis hydraulických zariadení, rovnako ako diagnostické prístroje na meranie čistoty oleja a parametrov hydraulických zariadení.  

 

https://goo.gl/maps/sok88Fq11JbPYP1r5 

Zvolen, 2. decembra 2019 – Certifikovaný distribútor produktov Parker Hannifin, spoločnosť BRC Slovakia, odovzdala na pôde Technickej univerzity vo Zvolene do užívania nový pneumatický stojan. Nové zariadenie pomôže k ďalšiemu prehlbovaniu vedomostí z oblasti pneumatických systémov ako pre študentov Fakulty techniky, tak pre záujemcov z radov partnerov spoločnosti BRC Slovakia a Technickej Univerzity vo Zvolene.

Na tejto strane sa prepojí a zároveň uzavrie oblúk strán a tém časopisu, magazínu, ktorý práve držíte v rukách. No a keďže je to posledné tohtoročné číslo, uzatvára sa aj celý ďalší ročník nášho magazínu pripravujúceho sa na budúcoročné jubileum (viac v editoriále na s. 2 – aby sme aj takto poukázali na spomínaný uzavretý oblúk). Pravdaže, slávnostnými „punktami“, ale predovšetkým prácou.

Jedným z jej výsledkov bude (ba vlastne už je) posledná strana vnútra. Vždy bude akýmsi novinárskym predchýrom, predznamenaním aspoň jednej témy (a či ich súboru), ktorá sa v rozšírenej podobe objaví v ďalšom čísle. Takto sa už v magazíne 1/2018 budeme zaoberať problematikou vzdelávania, zo širšieho pohľadu rastu ďalších generácií Slovákov tak, aby našli svoje vlastné uplatnenie (hlavne doma), ktoré bude zároveň pomáhať celej spoločnosti. Predznamenávame a začíname dobrou správou o jednom už fungujúcom prepojení vzdelávania a praxe, systéme vzdelávania, ktorý sa opäť vracia na program dňa.

Teória a prax vo Zvolene

Pred časom certifikovaný distribútor produktov Parker Hannifin, spoločnosť BRC Slovakia, otvorila nové autorizované školiace centrum pre hydrauliku a pneumatiku v úzkej spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen (TU Zvolen). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili doc. Ing. Marián Kučera, PhD., dekan Fakulty environmentálnej a vý- robnej techniky univerzity, Miroslav Drmla, konateľ spoločnosti BRC Slovakia, a Ing. Miroslav Trybuček, generálny riaditeľ Parker Hannifin Czech Republic.

Naša kolegyňa Ing. Lucia Dobrotová, PhD. sa dňa 19.-20. 9.2017 zúčastnila konferencie venovanej mobilným energetickým prostriedkom, hydraulike, životnému prostrediu a ergonómií mobilných strojov na Katedre environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Technickej univerzite vo Zvolene. Konferencia bola určená odborníkom pôsobiacim v oblasti pedagogiky, výskumu, vývoja a konštrukcie dopravných, manipulačných, lesníckych, poľnohospodárskych a stavebných strojov a zariadení ako aj širšej odbornej verejnosti.