Rýchly kontakt  0907 565 593

Základná úprava vzduchu

Stlačený vzduch je energetické médium s vysokou úžitkovou hodnotou, ktoré sa používa ako bezpečný, vysoko výkonný a spoľahlivý zdroj energie v 90% výrobných podnikov prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.

Tlakový vzduch obsahuje vodu, nečistoty, častice uvoľnené opotrebovaním a rozkladajúce sa mazivo ktorých zmes tvorí nežiaduci kondenzát, často kyslej povahy. Všetky rozvody stlačeného vzduchu trpia podobnými problémami znečistenia vzduchu. Pokiaľ nie sú vlhkosť, olej a ďalšie nečistoty odstránené, v systéme stlačeného vzduchu dochádza ku korózii potrubných trás, k zanášaniu ventilov,  k opotrebeniu strojov a nástrojov a ku škodám na zariadení. To má za následok vyššie prevádzkové náklady, možné prestoje a zníženú kvalitu výrobkov.

Úprava stlačeného vzduchu s nízkymi prevádzkovými nákladmi

U všeobecných priemyselných aplikácií je základným článkom úpravy stlačeného vzduchu jeho sušenie, ktoré sa vykonáva pomocou kondenzačného sušiča. Často je výber kondenzačného sušiča založený iba na obstarávacej cene a dostupnosti, pričom sa neberie do úvahy skutočná kvalita dodávaného vzduchu alebo dlhodobé prevádzkové náklady. Nákupná cena kondenzačného sušiča pritom tvorí cca 25% celkových nákladov za obdobie päť rokov. Zvyšných 75% pripadá na priame a nepriame prevádzkové náklady.

Nedostatočne dimenzovaný sušič (resp. jeho tepelné výmenníky) alebo menej účinné separátory vlhkosti vytvárajú veľkú tlakovú stratu na sušičoch. To spôsobuje zvýšenie prevádzkových nákladov a nestabilitu rosného bodu vzduchu. Preto je potrebné venovať výberu sušiča aj ostatného zariadenia úpravy stlačeného vzduchu dostatočnú pozornosť.

K ďalším dôležitým prvkom v procese úpravy vzduchu patria dochladzovače chladené vodou alebo vzduchom, cyklónové odlučovače, tandemové sušiče ANTARES, filtre alebo odvádzače kondenzátu.

zakladna uprava vzduchu

Prosím, počkajte na úplne načítanie stránky.

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input