Rýchly kontakt  0907 565 593

Vstavané ventily

Zabudovateľný hydraulický ventil je súčasťou každého hydraulického obvodu. Hydraulické ventily sú umiestnené medzi zdrojom tlaku a prietoku hydraulickej kvapaliny (čerpadlom) a výkonou časťou hydraulického obvodu (hydraulickým valcom, rotačným hydromotorom, prípadne iným prvkom). Ventily sú rozdelené podľa funkcie, veľkosti, maximálneho tlaku v systéme a požadovaného prietoku.

Základným konštrukčným prvkom zabudovateľného hydraulického ventilu je vonkajší závit na telese ventilu, ktorý slúži na zaskrutkovanie ventilu do hydraulického bloku. Prehľad hydraulických vstavaných ventilov, blokov a elektroniky je uvedený v katalógu HY15-3502/US. Jednotlivé kapitoly katalógu HY15-3502/US sú rozdelené podľa funkcie ventilov.

Spätné ventily/katalóg CV section
Spätné ventily prípadne jednosmerné ventily zaisťujú prietok hydraulickej kvapaliny v jednom smere. Kombináciou týchto ventilov možno realizovať funkciu hydraulického zámku a niektoré logické funkcie.

Prepínacie ventily/katalóg SH section
Prepínacie ventily patria medzi logické ventily, ktoré majú najčastejšie dve vstupné hrdla a jedno výstupné hrdlo. Ventil presmeruje prietok hydraulickej kvapaliny podľa veľkosti hydraulického tlaku na vstupných hrdlách.

Brzdné vstavané ventily/katalóg LM section
Brzdné ventily sú určené pre reguláciu hyd. valca a hydromotora pri spúšťaní alebo zdvíhaní záťaže.

Ventily pre riadenie prietoku/katalóg FC section
Medzi ventily pre riadenie prietoku patria škrtiace ventily alebo ventily so stabilizáciou tlakového spádu. Tieto ventily zaisťujú nezávislosť riadeného prietoku na zmenách tlaku v hydraulickom obvode.

Ventily pre riadenie tlaku/katalóg PC section
Ventily pre riadenie tlaku sa delia na prepúšťacie a redukčné. Prepúšťací ventil udržiava nastavený tlak v hydraulickom obvode prepúšťaním prebytočnej kvapaliny späť do nádrže. Redukčný ventil udržiava nastavený konštantný tlak na výstupnom hrdle ventilu.

Logické ventily/katalóg LE section
Ventily sa delia podľa konštrukčného prevedenia na sedlové a šupátkové. Pomocou logických ventilov je možné realizovať mnoho funkcií hydraulického obvodu.

Hydraulicky riadené rozvádzače/katalóg DC section
Ventily rozdeľujeme podľa počtu polôh a počtu hrdiel (ciest). Do tejto kapitoly patria dvoj-cestné a troj-cestné hydraulicky ovládané ventily. Ventily sú dvoj až troj polohové.

Manuálne ovládané ventily/katalóg MV section
Ventily s ručným ovládaním sú k dispozícii v mnohých variantoch so zaistením a bez zabezpečenia požadovanej polohy šupátka alebo kolky.

Solenoidové ventily, rozvádzače/katalóg SV section
Do uvedenej kapitoly patria dvojcestné až štvorcestné elektro-hydraulicky ovládané ventily. Ventily sú dvoj až troj polohové.

Proporcionálne ventily/katalóg PV section
Proporcionálne ventily sa rozdeľujú podľa regulovanej veličiny. Proporcionálne je možné regulovať tlak a prietok hydraulickej kvapaliny.

Elektronika pre riadenie ventilov/katalóg CE section
Táto kapitola obsahuje el-cievky a elektroniku pre riadenie ventilov.

Hydraulické bloky a typy závitov pre vstavané ventily/katalóg BC section
Súčasťou tejto kapitoly sú štandardné hydraulické bloky a typy závitov potrebné pre vstavané ventily.

vstavané ventily

Prosím, počkajte na úplne načítanie stránky.

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input