Rýchly kontakt  0907 565 593

Odovzdanie nového pneumatického stendu vzdelávaciemu stredisku na TUZVO Doporučený

Zvolen, 2. decembra 2019 – Certifikovaný distribútor produktov Parker Hannifin, spoločnosť BRC Slovakia, odovzdala na pôde Technickej univerzity vo Zvolene do užívania nový pneumatický stojan. Nové zariadenie pomôže k ďalšiemu prehlbovaniu vedomostí z oblasti pneumatických systémov ako pre študentov Fakulty techniky, tak pre záujemcov z radov partnerov spoločnosti BRC Slovakia a Technickej Univerzity vo Zvolene.Od svojho otvorenia v roku 2016 prešlo pod vedením špecialistov výučbou v školiacom centre viac ako 360 študentov univerzity a preškolených bolo  viac než 120 zákazníkov spoločnosti BRC. Spoločnosť BRC Slovakia vybavila školiace centrum stojanmi s najnovšími riešeniami hydrauliky a pneumatiky od spoločnosti Parker Hannifin, určenými na školenia v štyroch rôznych programoch, a to H1 - základy hydrauliky, H2 - prevádzka a údržba hydraulických mechanizmov, H3 - diagnostika hydraulických sústav a  po novom aj P1 - základy pneumatiky. Všetci účastníci absolvujú ako teoretickú, tak aj praktickú výučbu. Práve praktické vyučovanie prebieha pomocou simulovania reálných situácií na výučbových stojanoch.

Stojany sú vybavené produktami Parker Hannifin. Nájdete na nich hydrostatické prevodníky, zásobníky pracovných kvapalín, hydraulické vedenie, filtráciu hydrostatických mechanizmov, jednosmerné ventily, rozvádzače, ventily pre riadenie tlaku, prvky pre riadenie prietokov, pneumatické valce, pneumatické rozvádzače, úpravné jednotky vzduchu, koncové spínače, regulátory prietokov, spätné ventily a logické členy.

 

„Školiace stredisko na pôde Fakulty Techniky prinieslo našim študentom a partnerom najmodernešie riešenia v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Prial by som si, aby takéto strediská fungovali na všetkých vysokých školách, a nielen  na nich. Naša fakulta vďaka nemu konkuruje vo výuke popredným svetovým univerzitám. A to všetko vďaka vzájomnej spolupráci univerzity a súkromnej sféry, ktorú je potrebné rozvíjať a podporovať. Verím, že čím špičkovejšie vybavenie naše školy budú mať, tým viac budeme schopní motivovať potenciálných študentov k nástupu na technickú dráhu. Kto by nechcel v budúcnosti spolupracovať napríklad na pohonných systémoch nových vesmírných rakiet. To sa, ale bez špičkových znalostí hydrauliky, pneumatiky a dalších oborov nedá,“ zhodnotil fungovanie strediska Doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., dekan Fakulty Techniky.

Školiace centrum poskytuje certifikované školenia Parker Hannifin, ktoré zabezpečuje certifikovaný lektor BRC Slovakia. Školení sa zúčastňujú ľudia z praxe aj študenti TU v rámci špecializovanej výučby v predmetoch Experimentálne metódy a skúšanie strojov, Spoľahlivosť techniky, Technická diagnostika a Tekutinové mechanizmy. Výstupom zo školení je certifikát potvrdzujúci úspešné absolvovanie daného kurzu, ktorý získajú zákazníci BRC a študenti TU, ktorým tento certifikát môže otvoriť zaujímavé možnosti v budúcej pracovnej kariére.

„Za posledné tri roky sme urobili spoločne veľký kus práce, a za to patrí veľké ďakujem všetkým ľuďom z Fakulty Techniky TU Zvolen. Preto mám dnes o to väčšiu radosť, že táto úspešná spolupráca sa naďalej rozvíja a my dnes odovzdávame do užívania nový pneumatický stojan. Veríme, že bude dobre slúžiť ako študentom, tak ďalším záujemcom o vzdelávanie v oblasti hydrauliky a pneumatiky,“ doplnil Miroslav Drmla, konateľ spoločnosti BRC Slovakia.

“Veľmi si vážíme spoluprácu Technickej Univerzity a nášho významného partnera, firmy BRC Slovakia. Sme radi, že našimi kvalitnými produktami a riešeniami pomáháme zvyšovať odborné znalosti študentov  a ľudí z praxe, teda technických pracovníkov. Za túto iniciatívu všetkým ďakujem a prajem do budúcnosti veľa úspechov”, uviedol
pri slávnostnom odovzdávaní Lubomír Bartejs, distribučný manažér Parker Hannifin pre Českú Republiku a Slovensko.

Tlačová správa, 2.december 2019