Rýchly kontakt  0907 565 593

BRC Slovakia, s.r.o. sa zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii Doporučený

Naša kolegyňa Ing. Lucia Dobrotová, PhD. sa dňa 19.-20. 9.2017 zúčastnila konferencie venovanej mobilným energetickým prostriedkom, hydraulike, životnému prostrediu a ergonómií mobilných strojov na Katedre environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Technickej univerzite vo Zvolene. Konferencia bola určená odborníkom pôsobiacim v oblasti pedagogiky, výskumu, vývoja a konštrukcie dopravných, manipulačných, lesníckych, poľnohospodárskych a stavebných strojov a zariadení ako aj širšej odbornej verejnosti.

Lucia v spolupráci s  doc. Ing. Jozefom Krilekom, PhD. vystúpili na medzinárodnej vedeckej konferencii Mobilné energetické prostriedky, hydraulika, životné prostredie, ergonómia mobilných strojov s témou Diagnostika hydraulického oleja pohonu pásovej píly v drevospracujúcom podniku. Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia vedeckého garantovaného projektu: VEGA 1/0826/15 „ VÝSKUM REZNÝCH MECHANIZMOV V PROCESE SPRACOVANIA DREVENEJ HMOTY“.

„Doprava a manipulácia s materiálom je súčasťou technologických procesov v drevospracujúcom priemysle. Hydraulické pohony sú jednou z možností  pohonov používaných ako základná časť dopravno - manipulačných strojov. Tlakové sily v hydraulických pohonoch prenášame k zariadeniam konajúcim prácu pomocou hydraulického oleja, ktorý slúži tiež na mazanie prvkov, vytesnenie, a odvod tepla zo systému. Na zvýšenie životnosti hydraulických pohonov musí hydraulický olej spĺňať jednotlivé fyzikálne vlastnosti. Pre zabezpečenie bezporuchovosti je potrebná včasná diagnostika hydraulického oleja. Článok pojednáva o metodike merania základných fyzikálnych vlastností hydraulického oleja príslušnými diagnostickými prístrojmi priamo na hydraulickom pohone pásovej píly v plnej prevádzke stroja. Hodnotí namerané parametre a stanovuje riešenie na zlepšenie stavu hydraulického oleja.“

Abstrakt bol uverejnený v zborníku abstraktov vydaného TUZVO.

Ak Vás tento príspevok zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac, napíšte autorke príspevku Ing. Lucii Dobrotovej, PhD. na e-mailovú adresu