Rýchly kontakt  0907 565 593

Na tejto strane sa prepojí a zároveň uzavrie oblúk strán a tém časopisu, magazínu, ktorý práve držíte v rukách. No a keďže je to posledné tohtoročné číslo, uzatvára sa aj celý ďalší ročník nášho magazínu pripravujúceho sa na budúcoročné jubileum (viac v editoriále na s. 2 – aby sme aj takto poukázali na spomínaný uzavretý oblúk). Pravdaže, slávnostnými „punktami“, ale…
Naša kolegyňa Ing. Lucia Dobrotová, PhD. sa dňa 19.-20. 9.2017 zúčastnila konferencie venovanej mobilným energetickým prostriedkom, hydraulike, životnému prostrediu a ergonómií mobilných strojov na Katedre environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky na Technickej univerzite vo Zvolene. Konferencia bola určená odborníkom pôsobiacim v oblasti pedagogiky, výskumu, vývoja a konštrukcie dopravných, manipulačných, lesníckych, poľnohospodárskych a stavebných strojov a zariadení ako aj širšej odbornej verejnosti.